STARTSIDA TJÄNSTER PSYKOTERAPI SAMTAL HANDLEDNING KONTAKT

Jag arbetar med:

 • livskriser, sorger och förluster av olika slag
 • relationsproblem i privatliv och/eller i yrkesliv
 • stressrelaterade problem
 • nedstämdhet, depression
 • oro, ångest
 • bearbetning efter sjukdomsupptäckt eller operation
 • existentiella livskriser
 • låg självkänsla, svagt självförtroende
 • personlig utveckling


Jag erbjuder:

 • krissamtal
 • stödjande samtal
 • psykoterapi
 • par-/familjesamtal
 • handledning
 • konsultation
 • krishantering och avlastande samtal

 

  BIRGIT LANNEMYR MARIESTADSVÄGEN 5 541 45 SKÖVDE 070 59 77 888 BL@BIRGITLANNEMYR.SE