STARTSIDA TJÄNSTER PSYKOTERAPI SAMTAL HANDLEDNING KONTAKT

Vad kännetecknar handledning?

Handledningen som erbjuds är en form av processhandlendning.
Handledningen behövs för att integrera teori och praktik.


Processhandledning kan kännetecknas av följande:

  • Man utgår från den handleddes behov, vilket innebär att den handledde tar ansvar för att formulera problemet eller det som den vill ha belyst.

  • Man arbetar med individens/gruppens ansvar i relation till varandra.

  • Det handlar om konkreta yrkesmässiga krav och utmaningar, vilka vi reflekterar över ur olika perspektiv.

  • Vi arbetar med det som väcks i utövandet av yrkesrollen och reflekterar runt det som sker i mötet/relationen mellan människor.

  • Handledning utgör en mötesplats där dialogen  utvecklar ett etiskt tänkande.

  • Handledning hjälper den handledde att se sig själv i processen och därmed lära mer om sig själv i den professionella rollen.

  • Den pågår över längre tid, vanligtvis minst ett år.

  • Handledning kan ske individuellt eller i grupp.


Vad kännetecknar konsultation?

Konsultation är att få hjälp med att lösa ett specifikt problem – närbesläktat ”ärendehandledning”. Inget krav på kontinuitet – konsultationen upphör när problemet är löst.

 

  BIRGIT LANNEMYR MARIESTADSVÄGEN 5 541 45 SKÖVDE 070 59 77 888 BL@BIRGITLANNEMYR.SE